Grupa Polcasting

Rozwiązania dla przemysłu

Grupa Polcasting to zespół firm o profilu inżynieryjno – produkcyjnym skupionych wokół powstałego w 1994 r. rodzinnego przedsiębiorstwa.
Zajmujemy się automatyzacją procesów przemysłowych. Integrujemy istniejące urządzenia w gniazda i linie wytwórcze. Projektujemy w pełni zautomatyzowane, wielofunkcyjne maszyny specjalne do produkcji masowej zastępujące gniazda i ciągi produkcyjne. Realizujemy indywidualne projekty łączące różne technologie wytwarzania, montażu, obróbki powierzchniowej i kontroli gotowych wyrobów.
Zwiększamy wydajność maszyn i procesów. Upraszczamy handling międzyoperacyjny oferując systemy automatycznego transferu i pakowania / paletyzowania detali oraz zintegrowane zrobotyzowane stanowiska produkcyjne, montażowe i kontrolne. Dostarczamy manipulatory oraz specjalistyczne urządzenia transportowe, załadowczo-rozładowcze i podawcze. Poprawiamy komfort, bezpieczeństwo i ergonomię pracy w szczególnie trudnych warunkach termicznych i ekspozycji na emisje na stanowisku pracy jak i w skali całych wydziałów produkcyjnych. Projektujemy i instalujemy nadrzędne systemy sterowania, systemy nadzoru nad liniami manualnymi i półautomatycznymi, systemy zabezpieczenia w gazy ochronne itp.
Zautomatyzowana linia produkcyjna
Kompletna linia produkcyjna
Odrębną działalnością grupy jest produkcja urządzeń do obróbki cieplnej metali. Produkujemy i dostarczamy urządzenia do obróbki cieplnej objętościowej i powierzchniowej. Projektujemy i wyposażamy kompletne zakłady obróbki cieplnej. Wyposażamy je w piece, myjki, automatyczne urządzenia załadowcze, urządzenia peryferyjne (endogeneratory, zamknięte układy wody chłodzącej), instalacje gazów, systemy zabezpieczeń, nadrzędne systemy sterowania i kontroli jakości.
Podejmujemy się kompleksowych remontów i modernizacji urządzeń do obróbki cieplnej, maszyn specjalnych, urządzeń z nagrzewem indukcyjnym oraz urządzeń z napędami hydraulicznymi.
Grupa rozwija działalność w oparciu własną myśl techniczną i wieloletnie doświadczenie zdobyte przy realizacji zaawansowanych technicznie projektów na trzech kontynentach.

Historia grupy Polcasting

wrzesień 1994 r.
Rozpoczęcie działalności firmy Polcasting Sp. z o.o.
czerwiec 1995 r.
Pierwsze urządzenie do obróbki cieplnej
Dostawa pierwszego urządzenia do obróbki cieplnej, przesycania aluminium, dla odlewni doświadczalnej VW Hannover – we współpracy z firmą ELTERMA S.A.
styczeń 2002 r.
Założenie hartowni TS Zbąszynek Sp. z o.o.
Założenie wspólnego przedsięwzięcia z partnerem francuskim HEF – Francja – Hartownia TS Zbąszynek Sp. z o.o. Pierwsze samodzielne doświadczenia eksploatacyjne w warunkach hartowni usługowej. Dziś Hartownia jest jednym z największych profesjonalnych oferentów usług azotonawęglania w technolgii CLIN w Europie, partnerem przemysłu samochodowego, elektrotechnicznego, maszynowego, producentów hydrauliki itd. z unikalnym doświadczeniem w zakresie obróbki termochemicznej i powierzchniowej.
luty 2004 r.
Założenie RIVA Sp. z o.o.
Założenie wspólnego przedsięwzięcia z partnerem niemieckim IVA-Dortmund firmy RIVA Sp. z o.o. – wyspecjalizowanego producenta urządzeń do obróbki cieplnej. Wraz z nabywaniem kompetencji technicznych RIVA była zapraszana jako członek grup przemysłowych – od 2006 r Metal Technology Holding (De/Fr/Cn/Pl), a następnie włoskiej grupy TENOVA (2013 r,). Od roku 2018 RIVA jest przedsiębiorstwem ze 100% kapitałem polskim.
lipiec 2006 r.
Powstanie drugiego zakładu Hartowni TS Zbąszynek Sp. z o.o.
Powstanie zakładu produkcyjnego Hartowni TS Zbąszynek w Siemianowicach Śląskich, w dużej części wyposażonego w ramach grupy Polcasting.
marzec 2015 r.
Budowa pierwszej zintegrowanej linii obróbki cieplnej
Dostawa pierwszej zintegrowanej linii do ulepszania cieplnego (elementy mocowania szyn).
od 2015 r.
Projektowanie, realizacja dostaw i uruchomienie pierwszego kompletnego zakładu obróbki cieplnej
Dostawa pierwszego kompletnego zakładu obróbki cieplnej wyposażonego w urządzenia, infrastrukturę, oprzyrządowanie, nadrzędny system sterowania i systemy zabezpieczeń (dla producenta podzespołów przemysłu samochodowego w Tiancin- Chiny).
lipiec 2017 r.
Budowa pierwszej maszyny wielofunkcyjnej (do hartowania i odpuszczania precyzyjnych elementów automatycznych skrzyń biegów)
Produkcja pierwszych w pełni automatycznych maszyn wielofunkcyjnych łączących technologie załadunku przez śluzę próżniową, kontrolowanej atmosfery wewnątrz urządzenia w gazoszczelnej obudowie, grzania indukcyjnego, precyzyjnego hartowania elementów uzębionych na kalibrowanym trzpieniu, kondycjonowania polimeru, automatycznego transferu detali, kontroli on-line z selekcją wyrobów OK i NOK oraz mycia.
maj 2019 r.
Dołączenie Centrum Projekt Sp. z o. o. do Grupy Polcasting
Dołączenie do grupy Polcasting doświadczonego dostawcy rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych – firmy Centrum Projekt Sp. z o.o. Wzbogacenie możliwości projektowych i produkcyjnych w zakresie automatyzacji procesów technicznych.

Grupa Polcasting dziś

Załadunek wsadu do pieca wielokomorowego
Grupa Polcasting wraz z wypróbowanym gronem wieloletnich kooperantów uzupełniających wewnętrzne kompetencje i zdolności wytwórcze dostarcza zaawansowane technicznie i technologicznie maszyny, urządzenia i rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów i logistyki wewnątrzzakładowej. Zapewniamy wysoki poziom konkurencyjności dla różnych branż przemysłu. Przykładami zaawansowanych rozwiązań są indywidualnie projektowane stanowiska produkcyjne i maszyny specjalne pracujące w przemyśle szklarskim, samochodowym, metalowym, meblarskim i wielu innych branżach. Przykładami innowacyjnych rozwiązań technicznych w skali międzynarodowej są system bezdeformacyjnej obróbki cieplnej elementów płaskich zainstalowany w piecu hartowniczym czy maszyna integrująca pełny cykl produkcyjny wycieraczek do obuwia.
Jesteśmy Państwa partnerem w zakresie dostaw i modernizacji urządzeń i całych ciągów produkcyjnych.
Piec wielokomorowy