Komponenty przemysłowe

Oprzyrządowanie, materiały eksploatacyjne i części zamienne

Aparatura pomiarowa

Analizatory
Regulatory
Sondy

Pasty i sole

Przed nawęglaniem
Przed azotowaniem

Ceramika specjalna

Trzony
Mufy
Ślizgi
Ceramiczne rury, trzony

Oprzyrządowanie

Wyroby odlewane
Wyroby spawane

Palniki

Rekuperacyjne
Regeneracyjne
Rury promieniujące

Taśmy

Taśmy transportowe

Aparatura kontrolno - pomiarowa

analizator gazów do kontroli atmosfery piecowej typu MGAS firmy MESA ELECTRONIC

System analizy gazu MGAS służy do kontroli atmosfer reaktywnych i ochronnych w trybie ciągłym (online) lub okresowo. System ten jest w stanie mierzyć zawartość do 5 gazów (CO, CO2, H2, CH4…) w atmosferach jednocześnie. Jest on specjalnie zaprojektowany na potrzeby zakładów obróbki cieplnej.
W celu obliczenia potencjału węglowego temperatura procesu może być wprowadzona ręcznie lub urządzenie może być podłączone do termopar typu K lub S. Wszystkie zmierzone i obliczone wartości są prezentowane na wyświetlaczu. Oprogramowanie automatycznie kalibruje punkt zerowy i zakres pomiarowy dla każdego składnika atmosfery. Urządzenie jest wyposażone w osiem standardowych wyjść analogowych. MGAS jest dostępny jako urządzenie przenośne, do montażu naściennego lub dostosowane do 19-calowego systemu mocowań.

przyrząd do pomiaru temperatury punktu rosy DEWCHECKER 3.1 firmy MESA ELECTRONIC

Pomiar punktu rosy jest istotnym elementem kontroli wielu procesów obróbki cieplnej. Za pomocą Dewcheckera jest dokonywany całkowicie automatycznie z dużą dokładnością w szerokim zakresie temperatur. Urządzenie przekazuje stabilne, niezawodne wyniki przez długi okres użytkowania. Całkowicie bezobsługowe.

przyrząd do pomiaru próbek foliowych FPG 1.1 firmy MESA ELECTRONIC

Przy pomocy wagi FPG 1.1 do pomiaru próbek foliowych można bezpośrednio ustalić potencjał węglowy w atmosferze pieca poprzez wykonanie testów foliowych. Dodatkowe obliczenia dotyczące różnicy wagi folii nie są konieczne! Wyświetlacz terminala wskazuje każdy krok wyraźnie, więc urządzenie może pracować bezbłędnie. Waga do pomiaru próbek foliowych FPG 1.1 służy do szybkiego i bezproblemowego określenia potencjału węglowego w atmosferze pieca. Wyrafinowana funkcjonalność pozwala na automatyczne i szybkie oznaczenie udziału wagowego węgla w atmosferze piecowej bezpośrednio w % C.

Zaawansowana metoda pomiaru zapewnia wysoką dokładność i wiarygodność danych pomiarowych. Wszystkie dane są przechowywane w wewnętrznej pamięci EEPROM i mogą być użyte do dalszej obróbki oraz wizualizacji danych za pomocą oprogramowania komputerowego. Szybkie, bezproblemowe ustalenie potencjału węglowego w atmosferze pieca. Proste, intuicyjne menu w następujących językach: niemiecki, angielski, włoski, francuski, hiszpański, portugalski i czeski Zautomatyzowane i szybkie oznaczenie potencjału węglowego atmosfery piecowe bezpośrednio w % C.

mcon Carbo - regulator temperatury i potencjału węglowegoMcon Carbo - regulator temperatury i potencjału węglowego

MCON Carbo jest standardowym regulatorem temperatury, potencjału węglowego oraz temperatury oleju.
Cechy charakterystyczne:
 • Pełna funkcjonalność dzięki współpracy ze wszystkimi typami termopar, termometrów oporowych, sond tlenowych, sond lambda czy analizatorów CO2,
 • Bardzo duża dokładność dzięki funkcji korekcji z pomocą wyników testu próbki foliowej i specjalnego algorytmu,
 • Możliwość jednoczesnych pomiarów za pomocą 2 czujników – może być stosowany na potrzeby systemów jakości wymagających redundantnych pomiarów,
 • 99 programów po 24 segmenty, 16 torów w segmencie. Możliwość kolejnego wykonywania do 5 programów,
 • Szeroki zakres zastosowania – także do systemów nieopartych na sterownikach logicznych – posiada wbudowane podstawowe funkcje sterowania organami wykonawczymi. Typy wyjść: grzanie/chłodzenie, gaz/powietrze, sterowanie zaworami i wyjścia analogowe,
 • Rejestracja danych i przekazywane do pamięci USB, do dalszej analizy w dedykowanym oprogramowaniu komputerowym,
 • Graficzne przedstawianie historii procesów i trendów,
 • Możliwość zdefiniowania własnych alarmów kontrolujących granice wartości wyznaczone przez Użytkownika i aktywujące dedykowane wyjścia cyfrowe,
 • Wstępnie zdefiniowane alarmy wywoływane są przez warunki systemu (granica sadzy, błąd sondy),
 • MCON Carbo oferuje zwiększoną ilość funkcji poprzez 2 liniowe porty RS485 (nadrzędne i podrzędne) i jeden port TCP/IP podrzędny (połączenia w standardzie Modbus). RS485 Modbus może być używany jako sieć wewnętrzna dla rozszerzeń,
 • Wbudowany serwer webowy umożliwia zdalny dostęp do wszystkich nowych urządzeń MESA. W związku z tym użytkownik może przeglądać wszystkie statusy i pomiary podłączonych urządzeń z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia bezprzewodowego.
 • Konta użytkowników z ochroną hasłem poprawiają bezpieczeństwo w środowisku wielu użytkowników poprzez blokowanie poziomu dostępu do parametrów i funkcji, w zależności od uprawnień użytkownika,
 • Korzystny stosunek ceny do oferowanej funkcjonalności.
 • mcon Nitro - sterownik piecowy do procesów azotowania

  MCon Nitro wykorzystuje sygnał sondy wodorowej, oblicza liczbę azotową kN, porównuje ją z wartością zadaną i steruje przepływomierzami masowymi amoniaku. Przepływ N2 i CO2 jest sterowany bezpośrednio przez przepływomierze. Aktualne dane dotyczące przepływu są dostarczane przez regulatory przepływu masowego, które dają sygnał prądowy 4 … 20 mA. Dzięki wolnemu wejściu skalującemu, MCon Nitro jest przystosowany do pracy z różnymi przepływomierzami.
  Przepływ NH3 może być sterowany przez dwa przepływomierze masowe – dużego i małego przepływu, przy czym MCon Nitro ustala oddzielne parametry regulacji dla każdego przepływomierza. Sterowanie procesem azotowania jest również możliwe bez zastosowania przepływomierzy masowych (w tym przypadku prosimy o kontakt).

  sonda lambda

  Sonda lambda jest czujnikiem do pomiaru zawartości tlenu w atmosferach gazowych.
  Zalety w porównaniu z sondą tlenową:
  • Większa niezawodność i długowieczność ze względu na umiejscowienie na zewnątrz przestrzeni urządzenia – sonda tlenowa nie jest narażona na wysoką temperaturę i wibracje,
  • Duża dokładność pomiarów ze względu na pracę w stałej temperaturze (system grzejny komory pomiarowej z precyzyjnym zasilaczem). Wartością wyjściową jest napięcie, które można przeliczyć w przetworniku danych na zawartość tlenu w atmosferze, wartość potencjału węglowego lub temperaturę punkt rosy,
  • Niski koszt w porównaniu z sondami tlenowymi,
  • Kompaktowe rozmiary,

  Umocowaną w komorze pomiarowej na zewnątrz pieca sondę omywa strumień gazów o stałej temperaturze. Komora podłączona jest do armatury dostarczającej gaz z pieca (dostępne w rożnych wykonaniach – możliwość doboru armatury do konkretnego pieca). Komorę pomiarowa można tez umieścić w zwykłym odgałęzieniu na rurociągu do pochodni spalającej nadmiar atmosfery.

  Systemy niepracujące w nadciśnieniu są wyposażane w dodatkowa pompkę membranową. Do pomiaru potrzeba 10 – 20 l gazu/godz. Sonda dostarczana jest w komplecie z precyzyjnym zasilaczem ceramicznego elementu grzejnego sondy. Doprowadzenia do sondy musza być całkowicie szczelne, aby zapobiec zafałszowaniu pomiarów.

  sonda tlenowa

  Sondy tlenowe:

  Zalety:
  • Duża niezawodność i długowieczność,
  • Duża dokładność pomiarów – Czas reakcji < 1,0 sekundy – Kontrolowany przepływ gazu w strefie ogniwa cyrkonowego,
  • Zamienna ze wszystkimi sondami tlenowymi lub czujnikami dwutlenku węgla.

  Ceramika specjalna

  Oferujemy Państwu również elementy specjalne wykonane z ceramiki.
  W szczególności:
  • Trzony i mufle z węglika krzemu do pieców komorowych typu TQ
  • Ceramiczne rury promieniujące
  • Ceramiczne trzony pieców rolkowych
  • Ceramiczne kształtki denne, boczne i kolektorowe,
  • Wsporniki,
  • Ślizgi.

  Palniki

  W palniku REGEMAT® wokół centralnej lancy gazowej umieszczono 2 grupy po 3 regeneratory pracujące naprzemiennie w strefie ściany pieca. Sprawność energetyczna – 95-98%. Spaliny o temperaturze ca 200°C są odsysane przez wentylator. Opcja powyżej 850°C – system spalania bezpłomieniowego FLOX obniżający emisję NOx 10-cio krotnie. Palniki pracują całkowicie bezobsługowo, w systemie automatycznym. Zalecane do pieców wysokotemperaturowych ( w otwartych systemach grzania do 1250°C).

  Wysokosprawne palniki z rekuperatorem wewnętrznym do grzania bezpośredniego oraz w rurach promieniujących. Powietrze do spalania bezpośrednio podgrzane w palniku w przeciwprądzie ekwiwalentnego strumienia spalin osiąga temperaturę zbliżoną do temperatury przestrzeni pieca, a ochłodzone spaliny o temperaturze ok. 200°C mogą być kierowane bezpośrednio do systemu odciągowego bez domieszania powietrza.
  Oferowane w wykonaniu metalowym, pośrednim oraz całkowicie ceramicznym (palnik/rura promieniująca odporne na szoki temperaturowe, nieodporne na silne wibracje i uszkodzenia mechaniczne).
  Palniki rekuperacyjne firmy WS wykonane są jako:
  • Szybkowypływowe (co najmniej 1m przestrzeni na rozwinięcie płomienia) – dostarczające impuls mieszania atmosfery wspomagający homogenizację temperatury w przestrzeni pieca lub na całej długości rury promieniującej,
  • Niskoemisyjne – spełniające wszystkie normy ochrony powietrza,
  • Pracujące w systemie włącz/wyłącz – zawsze w optymalnych warunkach spalania. Parametry pracy każdego palnika są ustawiane fabrycznie przed wysyłką do Użytkownika,
  • W pełni automatyczne z niezawodnym systemem sterowania impulsowego,
  • Bezobsługowe, przy zalecanym corocznym przeglądzie. Wieloletnie okresy bezawaryjnego użytkowania przy minimalnych nakładach na serwisowanie.
  Palniki rekuperacyjne przeznaczone są do zabudowy poziomej lub pionowej. Ceramiczne rury promieniujące pracujące w pozycji poziomej nie wymagają:
  • Podparcia na przeciwległym końcu (mogą być stosowane w piecach o dużej szerokości),
  • Periodycznego obracania (nie ulegają uginaniu),
  • Czyszczenia z zendry.

  Palniki rekuperacyjne mogą pracować w piecach z atmosferami ochronnymi (w rurach promieniujących). W systemach otwartych wymagają relatywnie czystej atmosfery (ograniczonego zapylenia w piecu np. z tytułu dużej ilości zendry).

  Zalecane do stosowana w zakresie temperatur 750 – 1250°C. Przy procesach powyżej 850°C zalecana jest opcja spalania bezpłomieniowego FLOX, dla dalszego ograniczenia emisji NOx (od 25 ppm) i wyrównania rozkładu temperatury w przestrzeni urządzenia. Palniki rekuperacyjne są szczególnie zalecane:
  • Do poprawienia sprawności energetycznej systemów grzania i tym samym obniżenia zużycia gazu (oszczędności powyżej 30% w stosunku do systemów na zimne powietrze),
  • Do obniżenia szkodliwych emisji do atmosfery,
  • Do zmniejszenia nakładów na serwisowanie gazowych systemów grzania, poprawienia ich niezawodności oraz zwiększenia stopnia automatyzacji,
  • Do poprawienia rozkładu temperatur w piecu w porównaniu do systemów opartych na palnikach wolnowypływowych.
  Wydajność pośredniego systemu grzania zależy nie tylko od palnika, ale w znacznej mierze od rury promieniującej. W ofercie posiadamy rury promieniujące w różnych rozmiarach i kształtach. Rury metalowe są odlewane odśrodkowo i spawane. Rury ceramiczne wytwarzane są metoda odlewania lub tłoczenia. Są one jednostronnie zamknięte i zaopatrzone w systemach z palnikami rekuperacyjnymi w rurę wewnętrzną, tak że spaliny mogą płynąć z powrotem w kierunku palnika oddając w przeciwprądzie energię strumieniowi powietrza do spalania.
  Ceramiczne rury promieniujące są bezobsługowe (nie wymagają okresowego czyszczenia z zendry a zabudowane poziomo – także obracania. Zabudowa pozioma nie wymaga podparcia końca – brak ograniczenia szerokości pieca. Dostępne kształty – I , U, W, podwójne W.

  Pasty i sole

  Jesteśmy przedstawicielem firmy HEF Durferrit, czołowego producenta soli do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, czyszczenia i transferu ciepła a także środków zabezpieczających do ochrony części powierzchni detali przed dyfuzją niepożądanych pierwiastków podczas obróbki cieplno-chemicznej.
  Pasty i środki płynne na bazie wody i rozpuszczalników organicznych:
  Obszary zastosowania – zabezpieczenie przed procesami:
  W naszej ofercie znajdą Państwo sole do:

  Oprzyrządowanie

  Oferujemy części urządzeń do obróbki cieplnej oraz oprzyrządowanie hartownicze ze stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych wykonane technikami odlewniczymi oraz spawane.
  Wyroby odlewane:
  Wyroby spawane:

  Taśmy

  Polcasting dostarcza taśmy transportowe do pieców o różnej konstrukcji do zastosowań w maksymalnej temperaturze 1200°C. Obecnie posiadamy w sprzedaży ponad 1500 różnych rodzajów taśm, co pozwala nam zaoferować produkt spełniający Państwa oczekiwania. Naszą ambicją jest dobranie najlepszego rozwiązania.