Grupa Polcasting

Rozwiązania dla przemysłu

Grupa Polcasting to zespół firm o profilu inżynieryjno – produkcyjnym skupionych wokół powstałego w 1994 r. rodzinnego przedsiębiorstwa.

Zajmujemy się automatyzacją procesów przemysłowych. Integrujemy istniejące urządzenia w gniazda i linie wytwórcze. Projektujemy w pełni zautomatyzowane, wielofunkcyjne maszyny specjalne do produkcji masowej zastępujące gniazda i ciągi produkcyjne. Realizujemy indywidualne projekty łączące różne technologie wytwarzania, montażu, obróbki powierzchniowej i kontroli gotowych wyrobów.
Zwiększamy wydajność maszyn i procesów. Upraszczamy handling międzyoperacyjny oferując systemy automatycznego transferu i pakowania / paletyzowania detali oraz zintegrowane zrobotyzowane stanowiska produkcyjne, montażowe i kontrolne. Dostarczamy manipulatory oraz specjalistyczne urządzenia transportowe, załadowczo-rozładowcze i podawcze. Poprawiamy komfort, bezpieczeństwo i ergonomię pracy w szczególnie trudnych warunkach termicznych i ekspozycji na emisje na stanowisku pracy jak i w skali całych wydziałów produkcyjnych. Projektujemy i instalujemy nadrzędne systemy sterowania, systemy nadzoru nad liniami manualnymi i półautomatycznymi, systemy zabezpieczenia w gazy ochronne itp.
Zautomatyzowana linia produkcyjna
Kompletna linia produkcyjna
Odrębną działalnością grupy jest produkcja urządzeń do obróbki cieplnej metali. Produkujemy i dostarczamy urządzenia do obróbki cieplnej objętościowej i powierzchniowej. Projektujemy i wyposażamy kompletne zakłady obróbki cieplnej. Wyposażamy je w piece, myjki, automatyczne urządzenia załadowcze, urządzenia peryferyjne (endogeneratory, zamknięte układy wody chłodzącej), instalacje gazów, systemy zabezpieczeń, nadrzędne systemy sterowania i kontroli jakości.
Podejmujemy się kompleksowych remontów i modernizacji urządzeń do obróbki cieplnej, maszyn specjalnych, urządzeń z nagrzewem indukcyjnym oraz urządzeń z napędami hydraulicznymi.
Grupa rozwija działalność w oparciu własną myśl techniczną i wieloletnie doświadczenie zdobyte przy realizacji zaawansowanych technicznie projektów na trzech kontynentach.

Historia grupy Polcasting

wrzesień 1994r.
Założenie Polcasting Sp. z o.o.
Czerwiec 1995 r.
Pierwsze urządzenie do obróbki cieplnej
Dostawa pierwszego urządzenia do obróbki cieplnej przesycania aluminium dla odlewni doświadczalnej VW Hannover - we współpracy z firmą ELTERMA S.A.
Styczeń 2002 r.
Powstanie zakładu azotonawęglania Hartownia TS Zbąszynek Sp. z o.o.
Założenie wraz z partnerem HEF France - Hartownia TS Zbąszynek Sp.z o.o. Spółka ta dostarczyła Grupie pierwszych praktycznych doświadczeń użytkownika i usługodawcy w zakładzie obróbki cieplno-chemicznej. Dziś Hartownia TS Zbąszenk to jeden z największych profesjonalnych dostawców usług azotonawęglania w technologii CLIN w Europie, partner przemysłu motoryzacyjnego, elektrotechnicznego, maszynowego, producentów hydrauliki siłowej itp. z unikalnym doświadczeniem w zakresie obróbki cieplno-chemicznej i powierzchniowej.
Luty 2004 r.
Założenie RIVA Sp. z o.o.
Założenie z niemieckim partnerem IVA-Dortmund – wyspecjalizowanym producentem urządzeń do obróbki cieplnej – RIVA Sp. z o.o. Wraz z nabywaniem kompetencji technicznych RIVA stała się członkiem różnych grup branżowych – od 2006 Metal Technology Holding (De/Fr/Cn/PL), a następnie włoskiej grupy TENOVA (2013). Od 2018 roku RIVA jest firmą ze 100% polskim kapitałem.
Lipiec 2006 r.
Powstanie drugiego oddziału firmy Hartownia TS Zbąszynek Sp. z o.o.
Powstanie kolejnego zakładu produkcyjnego Hartownia TS Zbąszynek zlokalizowanego w Siemianowicach Śląskich. Od tego czasu wyposażany jest niemal wyłącznie w ramach grupy Polcasting.
Marzec 2015 r.
Budowa pierwszej zintegrowanej linii do obróbki cieplnej.
Dostawa pierwszej zintegrowanej linii do hartowania i odpuszczania (elementy mocowania szyn).
Czerwiec 2015 r.
Projekt, dostawa i uruchomienie pierwszej kompletnej instalacji do obróbki cieplnej
Dostawa pierwszej kompletnej instalacji obróbki cieplnej wyposażonej w urządzenia, infrastrukturę, oprzyrządowanie, nadrzędny system sterowania i systemy bezpieczeństwa (dla producenta komponentów samochodowych w Tianjin - Chiny).
Lipiec 2017 r.
Budowa pierwszej maszyny wielofunkcyjnej (do hartowania i odpuszczania precyzyjnych elementów automatycznych skrzyń biegów)
Produkcja pierwszych w pełni automatycznych maszyn wielofunkcyjnych łączących technologie ładowania poprzez śluzę próżniową, kontrolowaną atmosferę wewnątrz urządzenia w gazoszczelnej obudowie, nagrzewanie indukcyjne, precyzyjne utwardzanie elementów zębatych na kalibrowanym trzpieniu, kondycjonowanie polimeru, automatyczne przenoszenie części, kontrola on-line z doborem produktów OK i NOK oraz myciem.
Maj 2019 r.
Dołączenie Centrum Projekt Sp. z o. o. do Grupy Polcasting
Dołączenie do grupy Polcasting doświadczonego dostawcy rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych - Centrum Projekt Sp. z o.o. Zaowocowało to wzbogaceniem możliwości projektowych i produkcyjnych w zakresie automatyzacji procesów technicznych.

Grupa Polcasting dziś

Załadunek wsadu do pieca wielokomorowego
Piec wielokomorowy
Grupa Polcasting wraz z wypróbowanym gronem wieloletnich kooperantów uzupełniających wewnętrzne kompetencje i zdolności wytwórcze dostarcza zaawansowane technicznie i technologicznie maszyny, urządzenia i rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów i logistyki wewnątrzzakładowej. Zapewniamy wysoki poziom konkurencyjności dla różnych branż przemysłu. Przykładami zaawansowanych rozwiązań są indywidualnie projektowane stanowiska produkcyjne i maszyny specjalne pracujące w przemyśle szklarskim, samochodowym, metalowym, meblarskim i wielu innych branżach. Przykładami innowacyjnych rozwiązań technicznych w skali międzynarodowej są system bezdeformacyjnej obróbki cieplnej elementów płaskich zainstalowany w piecu hartowniczym czy maszyna integrująca pełny cykl produkcyjny wycieraczek do obuwia.
Jesteśmy Państwa partnerem w zakresie dostaw i modernizacji urządzeń i całych ciągów produkcyjnych.